Dự Án Tin Tức Mới Nhất

 

KHÁCH HÀNG

 

 

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

 

 

HA THANH TUNG

CHỦ TỊCH HĐQT 

 

NGUYEN PHUNG THANH

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT – CTO

 

TRUONG DUONG PHONG

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH – CEO